Saan makikita ang listahan ng mga Acquired Assets?


Ang listahan ng mga acquired assets o foreclosed properties ay maaaring makita sa iba't ibang pinagkukunan o platform. Narito ang ilan sa mga pangunahing pinagkukunan na maaaring magkaroon ng listahan ng mga acquired assets sa Pilipinas:

  1. Mga Bangko - Maraming mga bangko ang naglalabas ng kanilang mga listahan ng foreclosed properties. Maaaring bisitahin ang website ng mga bangko at hanapin ang mga seksyon o mga bahagi na nauukol sa mga acquired assets. Ilan sa mga kilalang bangko na naglalabas ng mga listahan ay ang BDO, Metrobank, BPI, at iba pa.

  2. Mga Ahensya ng Pamahalaan -  Ang ilang mga ahensya ng pamahalaan, tulad ng Housing and Urban Development Coordinating Council (HUDCC) at National Housing Authority (NHA), ay naglalabas rin ng listahan ng mga acquired assets na kanilang hawak. Maaaring bisitahin ang kanilang mga website o makipag-ugnayan sa kanila upang malaman ang mga available na acquired assets.

  3. Online Real Estate Marketplaces - Maraming online real estate marketplaces sa Pilipinas na naglalabas ng mga listahan ng acquired assets o foreclosed properties. Ilan sa mga popular na platform ay Lamudi, Property24, at ZipMatch, pagibig.info, acquiredassets.oh, foreclosedproperties.info. Maaaring i-search ang mga keywords tulad ng "foreclosed properties" o "acquired assets" sa mga online na platform na ito upang makakuha ng mga resulta.

  4. Public Auctions: Ang ilang mga acquired assets ay inaalok sa pamamagitan ng mga public auctions. Maaaring subaybayan ang mga pahayagan o online platforms na nag-aanunsiyo ng mga public auctions ng foreclosed properties. Ang mga bangko at iba pang ahensya ng pamahalaan ay karaniwang nagpapatakbo ng mga ganitong uri ng mga auction.

Mahalaga rin na maingat na suriin ang mga detalye ng mga acquired assets na nasa listahan. Kailangan malaman ang mga kondisyon ng property, mga dokumento, presyo, at iba pang mahahalagang impormasyon bago magdesisyon na bumili. Maaari rin makipag-ugnayan sa mga bangko o ahensya para sa karagdagang impormasyon o paglilinaw.

Date Published: Jun 26, 2023